26 Şubat 2017 Pazar

Uzunçayır peron alanı hizmete girdi

ASKERE GİDECEKLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER

ASKERE GİDECEKLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER - ASKERE GİDERKEN NE GÖTÜREYİM - İLK YOKLAMADA İSTENİLEN BELGELER - DÖVİZLE ASKERLİK HAKKINDA SIKCA SORULAR -

04 Ocak 2014 Cumartesi 18:48
Bu haber 690 kez okundu
ASKERE GİDECEKLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER
ASKERE GİDECEKLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER

ASKERE GİDECEKLER İÇİN FAYDALI BİLGİLER - ASKERE GİDERKEN NE GÖTÜREYİM - İLK YOKLAMADA İSTENİLEN BELGELER -  DÖVİZLE ASKERLİK HAKKINDA SIKCA SORULAR -Askerlik şubesine başvururken istenen belgeler

ERLER İÇİN:

Askerlik Şubesine Müracaat Ederken İstenen Belgeler Son Yoklama Gününden Önce;
# Verem savaş dispanserine giderek, verem taraması yaptırıp sonuç belgesini alınız.

Son Yoklamaya Gelirken;
# Nüfus hüviyet cüzdanınızı,
# 9 adet fotoğrafınızı,
# Öğrenim durumunuzu gösterir belgenin aslı ve fotokopisini,
# Verem savaş taraması sonuç belgesi
# Meslek veya sanatınıza ait belgeleri,
# Sporcu lisansınızı,
# Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisini mutlaka yanınızda bulundurunuz.

      Öğrenci, hapis, yurtdışında işçi veya işveren olarak veya hastanede bulunuyor iseniz, ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu belirten belgeleri 31 ekim tarihinden önce askerlik şubesine gönderiniz veya gönderilmesini sağlayınız.

Erken Sevk İçin Müracaat Evrakları;
# DİLEKÇE
# ASKERLİK DURUM BELGESİ (ASKERLİK ŞUBESİNDEN ALINACAK)
# Varsa mazeretini belirtir dilekçe

YEDEK SUBAY ADAYLARI İÇİN :
Yedek Subay Adaylarının askerlik kararı aldırmaya giderken bulundurması gerekli belgeler:
#
Dilekçe, (As.Ş.Bşk.na hitaben)(Dilekçe örneği için Bkz.: EK-1)
# Diploma veya mezuniyet (Çıkış belgesi) aslı ile üç adet fotokopisi,
# 2 Adet nüfus cüzdanı sureti,
# 8 Adet vesikalık fotoğraf,
# Varsa, önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz ameliyat veya tedavilere ait sağlık raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene eden ilgili tabibe mutlaka bildiriniz.
# Hapis (Tutuklu) hasta veya yurt dışında işçi-işveren iseniz, o yılın 31 EKİM tarihine kadar, durumunuzla ilgili belgelerin askerlik şubesine gönderilmesini sağlamanız gereklidir.

# Askerlik kararını yurt dışından aldıracak olanların yukarıdaki belgelerle birlikte T.C. Elçilik veya Konsolosluklarına müracaat etmeleri gereklidir.

# Yurt dışında yüksek okul bitirenler için; yukarıdaki belgelere ilave olarak YÖK. tarafından düzenlenecek dört yıl ve daha fazla süreli lisans eğitimi gördüğüne dair denklik belgesi ile diploma aslı ve üç adet fotokopisi ve üç suret Türkçe tercümesi (Türkçe tercüme noter veya konsoloslukça onaylı olmalıdır) gereklidir.

Yedek Subay sevkinde; Askerlik Şubesine Başvururken Hangi Belgeler İsteniyor?
#
Yabancı askerlik şubelerinden sevkini yaptıracak olanların vereceği dilekçe örneği:
Bkz.: EK-4)
# Erbaş ve er olarak askerlik görevlerini yapmakta iken en az dört yıl süreli yüksek okul, fakülte, akademi ve enstitüleri bitirenlerin yedek subay adaylığına geçirilmesinde;
#
Bitirdikleri okula ait diplomanın noterden tasdikli bir sureti, noter onaylı TAAHHÜTNAME ve bir dilekçe ile birlikte birlik komutanlıklarına müracaat ederler.(Dilekçe örneği için Bkz.: EK-5)
# Yüksek lisans, ihtisas, doktora vb. nedenlerle sevk tehirli iken, erken askere gitmek isteyenlerden,
# Sevk tehiri bitim tarihi, gitmek istediği celp döneminden sonra bitenler, sevk tehiri teklifini yapan kuruma başvurarak, sevk tehirleri iptal tekliflerini ASAL /As.D.Bşk.lıklarına göndermeleri gerekmektedir.
# Grupları itibarıyla emsallerinin sevk edileceği celp döneminden önce askere alınmak isteyen yedek subay aday adayı yükümlüler;
#
Askerlik şubesinden aldıkları askerlik durum belgesi ve bir adet dilekçe ile , yerli kayıtlı oldukları askerlik şubelerinin bağlı olduğu askerlik dairesi başkanlıklarına (Tıp doktorları askerlik şubelerine) gitmek istedikleri celp dönemlerine göre aşağıda yazılı tarihlerde müracaat edebilirler;(Erken sevk dilekçesi örneği için Bkz: EK-7)


Test ve mülakat merkezine giderken;

# Askerî birlik ve kurumlara cep telefonu, çağrı cihazı, kayıt ve yayın yapan cihaz götürmeyiniz.
# Sabah çok erken saatlerde test ve mülâkat merkezinde bulunmak zorunda değilsiniz. Sabah 08.00’de test ve mülâkat merkezinde bulunmanız uygundur.
# Test ve mülâkat işlemleri bir gün içerisinde bitirildiğinden, sağlık sınıfları hariç aynı gün geri dönmeniz mümkündür.
# Test ve mülâkat merkezinde yapılacak açıklamaları dikkatle dinlemeniz, testten sonraki hareket tarzını öğrenmeniz gereklidir.

# Test ve mülâkat merkezine giderken varsa; dalgıç, balıkadam, uçucu, planör, paraşütçü, spor branşları veya meslek ve sanatınızla ilgili sertifika ve belgelerin fotokopisini birlikte götürünüz.

# Test ve mülâkat neticesinde tespit edilen sınıf ve statülerinizi test ve mülâkat merkezlerince size tebliğ edilen tarihte en yakın askerlik dairesi başkanlığı veya test ve mülâkat merkezi komutanlığından öğrenebilirsiniz.


Sevki sırasında rahatsız olanlar;

# Geçirmiş olduğu trafik kazası ve/veya ağır hastalık sebebiyle sivil sağlık kuruluşları tarafından haklarında sağlık raporu düzenlenenler, raporları ile birlikte askerlik şubelerince askeri hastaneye sevk edilerek alacakları raporlara göre işlem yapılır.

# Askerlik şubesi tarafından sevk edilmeden alınan sağlık raporları geçerli kabul edilmez. Bu şekilde rapor alarak sevke katılmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılır. Mazeretlerine ait yazılı ifadeleri alınarak askerî mahkemeye verilirler.

Statünüz belli olduktan sonra sınıf okulu veya eğitim merkezine ne/neler götürmelisiniz?
#
Yedeklik yoklamalarını; her yıl 01 MAYIS-30 HAZİRAN tarihleri arasında ve yasada yazılı yaş sınırı dikkate alınarak bizzat veya ilgili formu askerlik şubesine göndermek suretiyle yaptırmak zorundadırlar. Yedeklik yoklama formu örneği EK-32’dedir.Askerlik Şubesine Yoklamaya Giderken İstenecek Belgeler Kimlik kartı almak İçin gerekli belgeler

# Kimlik kartı beyannamesi (As. Ş. nde mevcuttur)
# Nüfus cüzdanı sureti
# Eski askeri kimlik kartı sureti
# Vukuatlı nüfus kayıt örneği
# Öğrenci belgesi (orta öğretimde 20 , yüksek öğretimde 25 yaş)
# 2' şer adet fotoğraf
# Emekli maaşı cüzdanı fotokopisi
# Sıhhi kurul raporu (çalışamaz, hayatını. kazanamaz raporu)
# Silah ruhsatı fotokopisi
# Emekli OYAK üye kartı fotokopisi ( OYAK üyesi ise)

Günü birlik giriş belgesi almak için gerekli belgeler
# Vukuatlı nüfus kayıt örneği
# Beyanname sahibinin 2 fotoğrafı (hak sahibi birden fazla ise birer arttırılarak alınır)
# Hak sahiplerinin 2' şer adet fotoğrafı
# Evlenme cüzdanı sureti ( evli olan hak sahipleri için )
# Beyanname sahibinin askeri kimlik kartı fotokopisi )
# Nüfus cüzdanı suretleri ( beyanname ve hak sahiplerine ait )
# Makbuz sureti ( Saraçoğlu Ziraat Bankasından)Yedek subay işlemleri hakkında sık sorulan sorular

Yedek subay aday adaylarının erken sevk dilekçelerini hangi tarihlerde ve hangi makamlara vermelidirler?
Yedek Subay Adayları İçin Askere Almayla İlgili Bilgiler       Grupları itibarıyla emsallerinin sevk edileceği celp döneminden önce askere alınmak isteyen yedek subay aday adayı yükümlüler, askerlik şubesinden aldıkları askerlik durum belgesi ve bir adet dilekçe ile , yerli kayıtlı oldukları askerlik şubelerinin bağlı olduğu askerlik dairesi başkanlıklarına (Tıp doktorları askerlik şubelerine) gitmek istedikleri celp dönemlerine göre aşağıda yazılı tarihlerde müracaat edebilirler;
    


CELP DÖNEMLERİ     BAŞVURU TARİHLERİ
ŞUBAT CELBİ İÇİN     01 ARALIK-31 OCAK AS.Şubesi.Bşk.
NİSAN CELBİ İÇİN     01 ARALIK-25 OCAK AS.Dairesi.Bşk.
HAZİRAN CELBİ İÇİN     01 NİSAN-31 MAYIS AS.Şubesi.Bşk.
AĞUSTOS CELBİ İÇİN     01 NİSAN-25 MAYIS AS.Dairesi.Bşk.
EKİM CELBİ İÇİN     01 AĞUSTOS-30 EYLÜL AS.Şubesi.Bşk.
ARALIK CELBİ İÇİN     01 AĞUSTOS-25 EYLÜL AS.Dairesi.Bşk.


NOT: NİSAN-AĞUSTOS-ARALIK Celp Dönemlerinde, tıp doktorlarının erken sevk müracaatları, askerlik şubelerince bu dönemlere ait 2'nci Grup EK-R Çizelgelerin tanzim tarihlerine kadar kabul edilir.

Aralık Yedek subay celbinde sevke tabi öğretmenlerden istekli olanlar bir sonraki celp dönemine ertelenebiliyor mu?
      Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen görevli öğretmenler, okulların kapalı olduğu sadece AĞUSTOS Yedek Subay Celbinde silâh altına alınacaklardır. ARALIK ve NİSAN celbinde sevke tâbi öğretmenlerden istekli olanlar, il veya ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerinden alacakları EK-A Öğretmen Bildirim Çizelgesi ile askerlik şubesine müracaat etmeleri halinde, bir defaya mahsus olmak üzere sevkleri AĞUSTOS celbine ertelene bilmektedir. Öğretmenlerden ARALIK ve NİSAN celp dönemlerinde askere gitmek isteyenlerin ise, dilekçeleri alınarak sevkleri yapılır. Ancak bunlar Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmezler.

Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek yedek subay öğretmenler nasıl belirlenmektedir?
      Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilecek öğretmen miktarı Millî Eğitim Bakanlığının isteği üzerine Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir. Ancak özel okul ve dershane öğretmenleri Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilmezler. Yedek subay öğretmenler Türk Silahlı Kuvvetlerinin yedek subay ve kısa dönem er ihtiyacı karşılandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli öğretmen yükümlüler arasından seçilir.

Yedek subay öğretmenlerin eğitim süresi ne kadardır? Eğitimleri sonunda askerlik hizmetlerini nerelerde tamamlamaktadırlar?
      Öğretmenlerin eğitim süreleri bir aydır. Bu sürenin sonunda Millî Eğitim Bakanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kalkınmada Birinci Öncelikli İllerdeki Okullara atandırılırlar.

Yedek subay öğretmen statüsündeki yükümlülerin özlük işlemleri hangi bakanlıkça yürütülmektedir?
      Öğretmen yedek subayların maaş ve özlük hakları görev yerlerine katılışlarından itibaren asteğmen emsalleri gibi Millî Eğitim Bakanlığınca ödenir. Askerlik süresince göreve devam, görev ilişkileri ve göreve ait yaptırımlar konusunda İç Hizmet Kanunu ile Askerî Ceza Kanunu hükümlerine tâbidirler. Öğretmenlik görevini yaparken rütbeleri bulunmaz. Hizmetleri sonunda yedek subay (Asteğmen) olarak terhis edilirler.

      Millî Eğitim Bakanlığı emrinde görevlendirilen yedek subay öğretmenler, görevleri süresince resmi elbise giyemezler, iaşe edilmezler, hizmetleri esnasında derneklere giremezler ve siyasî faaliyetlerde bulunamazlar.

      Yedek subay öğretmenlerin, izin tecavüzü, hava değişimi tecavüzü, firar veya izinsiz olarak görevden ayrı kaldıkları süreler bakımından asker kişiler gibi yargılanırlar.

Yedek subay aday adaylarının girecekleri sınavlar nerede ve hangi tarihlerde yapılmaktadır?
      a. Sağlık sınıfı (Tıp doktorları dahil) SAMSUN, Veterinerler GEMLİK, diğer meslek ve branşlardakiler ise; ADANA, DİYARBAKIR, ERZURUM, ANKARA, İSTANBUL, İZMİR, BALIKESİR, SAMSUN olmak üzere sekiz merkezde sınava alınmaktadırlar.
      b. Tıp doktorlarının sınavı; NİSAN, AĞUSTOS, ARALIK aylarında 01-02-03 tarihlerinde, ŞUBAT, HAZİRAN, ve EKİM aylarında ise 01-02 tarihlerinde yapılmaktadır.

      Diğer meslek ve branştaki yedek subay aday adayların sınavı ise; NİSAN, AĞUSTOS ve ARALIK aylarında 01-02-03 tarihlerinde, yapılmaktadır.

Kısa dönem (Er) veya uzun dönem (Yd.Sb.) seçimi nasıl yapılıyor? Bu seçimde ne tür özellikler etkilidir? Ayrımlar başvuran adayın tercihine göre mi yoksa ihtiyaca göre mi yapılıyor?
      a. Silâh altına alınan tüm yedek subay aday adayları sevk edildikleri test ve mülâkat merkezlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca test ve mülâkata tâbi tutulmakta ve bu sınav sonucuna göre bilgisayar ortamında yedek subay ve kısa dönem er statüsüne seçilmektedir. .
      b. Bu seçimde, öncelikle Türk Silâhlı Kuvvetlerinin yedek subay ihtiyacı, daha sonra yükümlülerin istekleri ve bu sınavdaki basarı durumları dikkate alınmaktadır.
Yedek subay aday adayları sınava girdikten ne kadar süre sonra teslim oluyorlar?
      a. Sağlık sınıfı yedek subay aday adayı yükümlüler, sınava girdikleri tarihi takiben; karışık sınıf yedek subay aday adayı yükümlüler ise, bilgisayarla statülerinin tespitinden sonra (sınava girdikleri tarihten yaklaşık bir hafta sonra) sınıf okuluna veya eğitim birliğine katılmaktadırlar.

Askerliğini bilgisayar subayı olarak yapabilmek için hangi okul mezunu olmak gerekiyor?
      Fakültelerin bilgisayar bölümünü bitirmiş veya bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans ve doktora derecesine sahip olmak gerekmektedir.

Sevk tehir talebinde kimler bulunabilir?
      Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapanlar kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, hizmetinin özelliği sebebiyle sevk tehirine ihtiyaç duyulan OHAL ve Birinci Derecede Kalkınmada Öncelikli yörelerde görevli kamu personeli ve dünya ölçüsünde orijinal bir araştırma projesi üzerinde çalışanlar;
      a. Yoklama kaçağı veya bakaya olmaması,
      b. Yoklama kaçağı veya bakaya suçlarından dolayı ceza almamış olması,
      c. 33 yaş sınırı içerisinde olmak koşulu ile sevk tehiri için müracaat edebilirler.

Yurt dışında master yada doktora yapacak adaylar sevk tehir talebinde bulunabilmek için nereye başvurmalıdırlar?
      Erteleme süresi bitenler bu sürenin uzatılması gerektiği durumlarda ne gibi işlemler yaptırmalıdırlar?
      a. Yurt dışında Millî Eğitim Bakanlığınca tanınan bir yüksek öğretim kurumunda lisansüstü öğrenim görenler, sevk tehir taleplerini Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne yapmaları gerekmektedir.
      b. Bunlardan erteleme süresi bitenler sevk tehirlerini uzatabilmek için, sevk tehirlerinin bitiminden en az iki ay önce,öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile bulunduğu ülkedeki T.C. Konsolosluğunun eğitim Ateşeliğine başvurmaları gerekmektedir.

Yurtdışında lisansüstü eğitim yapan yedek subay adaylarının bakaya kalmaları halinde yapması gereken işlemler nelerdir?
      a. Yurtdışında bulunduğu yerdeki T.C. Konsolosluğuna müracaat ederek sevke tabi olduğu celp döneminde gitmeyip bakaya kalma nedeninin tespiti için ifadesini vermesi,
      b. Konsolosluklarca ifade tutanaklarının askerlik şubesine gönderilmesi,
      c. Askerlik şubesince yükümlünün bakaya kalmak suçundan verileceği mahkemenin Beraat veya Kovuşturmaya Yer Olmadığı şeklinde sonuçlanmasını ve sevke tabi olduğu celp döneminden önce öğrenciliğinin devam ettiğine dair akseptans ile bulunduğu yerdeki T.C. Konsolosluğunun Eğitim Ateşeliğine müracaat etmesi durumunda, sevk tehiri uzatılabilmektedir.

Yurtdışında bulunup askerliğine karar aldırmayanlar Türkiye'ye girişte bir sorunla karşılaşırlar mı? Bunu önlemek için adayların ne gibi işlemler yaptırması ve nerelere başvurması gerekiyor?
      Yurtdışında bulunanlar bulundukları yerin elçilik veya T.C. Konsolosluğuna müracaat ederek askerliklerine karar aldırabilmektedirler. Askerliğine karar aldırmayan yoklama kaçağı veya bakaya kaldığı tespit edilenler, askerliklerine karar aldırmak için en yakın askerlik şubelerine müracaat ettirilirler.

Yüksek öğretimde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans yapanların askerliklerinin ertelemesi en son kaç yaşına kadar yapılabilmektedir?
      a. Öğrencilerin askerlikleri, okudukları eğitim, öğretim kurumlarının azami öğrencilik süreleri içinde olmak ve 29 yaş sınırını geçmemek üzere haklarında tanzim edilen öğrenci durum belgelerine istinaden ertesi yıla terk edilmektedir.
      Yüksek öğretimde; eğitim-öğretim süresi 2 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 4 yıl, 4 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 7 yıl, 5 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 8 yıl, 6 yıl olan okullarda azami öğrencilik süresi 9 yıldır.
      b. Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde veya yurt dışında; staj, yüksek lisans, ihtisas ve doktora yapanların askere celp ve sevkleri, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda olmamak veya bu suçlardan ceza almamış olmak şartı ile ilgili kurumun teklifi üzerine, 33 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar tehir edilebilmektedir.

Şehidin kendisinden sonraki kardeşi askerlikten muaf tutulur mu?
      (1) 1111 sayılı Askerlik Kanununun 10 ncu madde 9 ncu fıkrasına göre şehit personelin kendisinden sonra askerlik sırası gelen ilk erkek kardeşi istekli olmadıkça silâh altına alınmaz.
      (2) Hak sahibi personelin bu konuda bağlı bulunduğu Askerlik Şubesine yazılı müracaatı gerekmektedir.
      (3) Bu haktan, 1076 Sayılı Kanuna tabi Yedek Subaylar ile, 1111 Sayılı Kanuna tabi Erbaş ve Erlerin kardeşleri istifade eder.

Şehit kardeşlerinin ikametgahlarına yakın bir yerde askerlik hizmetini yapması mümkün müdür?
      (1) Şehit personelin kardeşleri, eğitim merkezlerindeki eğitimlerini müteakip ikamet yerlerine veya askerlik şubelerine yakın birlik, kurum ve karargahlara tertip edilir.
      (2) Hak sahibi personel veya ailesi, bu konuda öncelikle sevk esnasında Askerlik Şubesi Başkanlığına, mümkün olmadığında Eğitim Merkez K.lığına, bununda mümkün olmaması halinde tertip edildiği birlik k.lığına veya şehidin kardeşinin mensubu olduğu kuvvet komutanlığına dilekçe ile müracaatı gerekmektedir. Dilekçesine kardeşinin şehit olduğuna dair belge ve vukuatlı nüfus kayıt örneği eklenmelidir.

Yedek subay adayları katıldıkları sınav sonuçlarını nerden öğrenebilir.Asal Web.Sitesinde yayınlanır mı ?
      Yedek subay aday adaylarının girdikleri test ve mülakat sınavları Kara Kuvvetleri Komutanlığı sonuçlandırılıp, Askeralma Dairesi Yedek Subay Şubesine bildirilmektedir. ASAL Web.Sitesinde sonuçlar açıklanmamakta olup, sınav sonuçlarını kkk.tsk.mil.tr.internet adresinden veya askerlik dairelerinden öğrene bilirsiniz.

Stajyer öğretmenlerin askerliklerinin tehir edilebilmesi için yapılması gereken işlemler nelerdir?
      MEB kadrolarında fiilen stajyer olarak görev yapan öğretmenlerin sevk tehir işlemleri MEB Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, yükümlülerin nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubelerinin bağlı bulundukları askerlik dairesi başkanlıklarınca yapılmaktadır. Bu nedenle il/ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla MEB Per.Gn.Md.lüğüne müracaat edilmesi, MEB Per.Gn.Md.lüğünce de yükümlülerin nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlıklarının bağlı bulunduğu askerlik dairesi başkanlıklarına sevk tehir teklifinde bulunulması halinde, yoklama kaçağı suçundan ceza almamak veya bakaya olmamak şartıyla sevk tehir teklifi yapılabilmektedir.

Kaynak: asal.msb.gov.trEr işlemleri hakkında sık sorulan sorular

Biran önce askere gitmek istiyorum ne yapmam gerekir?
Erler İçin Askere Almayla İlgili Bilgiler       Mazeretleri nedeniyle tâbi olduğu celp döneminden önce silâh altına alınmak isteyen yükümlülerin bu talepleri celp plânlamasını bozmamak, emsalleri önceki yıl içerisinde sevk edilmiş olmak, ciddi mazeretleri olanlar ile yaşlı doğumlulara öncelik verilmek kaydıyla dahilinde MSB Askeralma Dairesi başkanlığınca kabul edilmektedir.

    Erken sevk talebinde bulunacak yükümlüler;
a. Kendilerinin bizzat imzaladıkları mazeretlerini belirtir dilekçe,
b. Askerlik Durum Belgesi, (Askerlik Şubesinden alınacak)
c. Varsa mazeretlerine ait belgelerini,
aşağıdaki tarihlerde “Askeralma Dairesi Başkanlığı 06100 Bakanlıklar/Ankara” adresine posta ile veya bizzat veya bir yakınları vasıtasıyla başvuracaklardır.

Başvuru tarihleri;
a.
Şubat Celbi
01-31 Aralık     b.
Mayıs Celbi
01-31 Mart     c.
Ağustos Celbi
01-30 Haziran     d.
Kasım Celbi
01-30 Eylül

      Erken sevk talebi kabul edilenlerin sınıf ve eğitim merkezleri talep ettikleri celp döneminde, birlikte sevke tâbi oldukları yükümlülerle birlikte açıklanmaktadır.

Mayıs celbinde erken sevk için müracaat etmiştim ancak kabul edilmedi. Ağustos ayı için yeni bir dilekçe vermem gerekli mi? Yoksa eski dilekçem halâ geçerli mi?
      Erken sevk müracaatları her celp dönemi için ayrı ayrı değerlendirildiğinden başvurulan dönemde isteği uygun görülmeyenlerin müteakip celp döneminde yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Mayıs celbinde erken sevk için müracaat ettim. Kabul edilip edilmediğini nereden öğrenebilirim?
      Erken sevk için müracaat eden yükümlülerin sonuçları genel celp döneminde sevke tâbi yükümlülerin sonuçları ile birlikte askerlik şubelerinden öğrenilebilir.

Askerlik şubem Şubat celbinde sevk yapıyor. Ancak askerlik şubemden, benimle birlikte birkaç arkadaşımın Nisan ayında ikinci grup olarak gideceğimiz söylendi. Diğer arkadaşlarımla birlikte birinci grup olarak gitmem için ne yapmam gerekiyor?
      Yükümlülerin kaçıncı grup olarak gidecekleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı göz önünde bulundurularak tespit edilmektedir. Yükümlülerin sınıf ve eğitim merkezlerinin belirlenmesini müteakip sevk edilecekleri grubun değiştirilmesine imkân bulunmamaktadır.

İnternet üzerinden veya e-mail ile erken sevk için müracaat edebilir miyim ?
      İnternet üzerinden veya e-mail ile erken sevk müracaatında bulunmanıza imkan bulunmamaktadır.

İnternet üzerinden veya e-mail ile yedeklik yoklamasını yaptırabilir miyim ?
      İnternet üzerinden veya e-mail ile yedeklik yoklaması yaptırmanıza imkan bulunmamaktadır. Askerlik şubesine bizzat başvurarak veya posta ile müracaat edebilirsiniz.

Ağustos celbinde askere gideceğim. Denizi çok seviyorum. Askerliğimi Denizci olarak yapabilir miyim?
      Sınıflandırma işlemi yükümlülerin son yoklama esnasında tespit edilen nitelik ve özellikleri (tahsil, meslek, sağlık durumu, ehliyet vb) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak şifreli kayıtlar üzerinden rastgele erişim (Random) sistemiyle bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Özellik ve niteliklerinizin uygun olması ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na tahsis edilen kontenjanlar ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları nispetinde askerlik hizmetinizi Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yapma olasılığınız mevcuttur.

Şubat celbinde askere gideceğim. İstanbul’da oturmaktayım. Ailevi nedenlerden dolayı askerliğimi İstanbul’da yapmam mümkün mü?
      15 aylık hizmete tâbi er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmetlerini nüfusa kayıtlı oldukları veya ikamet ettikleri il hudutları içerisinde yapmaları mümkün değildir.

Şanlıurfa merkez nüfusuna kayıtlı olmama rağmen İstanbul Bakırköy’de oturuyorum Kasım celbinde askere gideceğim. Sevk evraklarını almam için Şanlıurfa Askerlik Şubesine mi gitmem gerekiyor?
      Sevk evraklarınızı almak için Şanlıurfa Askerlik Şubesine başvurmanıza gerek bulunmamaktadır. Her türlü askerlik işleminizi Türkiye’nin her hangi bir yerindeki askerlik şubesinden yaptırabilirsiniz.

Ağustos celbinde askere gideceğim. Sınıfımı ve birliğimi internetten öğrenebilir miyim?
      Sınıf ve birliğinizi internet üzerinden öğrenme imkanı bulunmamaktadır. Sonuçları ancak askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Kaynak: asal.msb.gov.tr
Dövizle askerlik işlemleri hakkında sık sorulan sorular

Yabancı ülkede çalışıyorum ve bu nedenle de dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istiyorum. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanma şartları nelerdir ?
Bedelli Askerlik İçin Askere Almayla İlgili Bilgiler       Yabancı ülkelerde bulunan vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenlerin;

a) Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere;
1) Oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatını icra etmeleri,
2) Bu durumlarını dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmek için yaptıkları başvuru esnasında ve başvuruları kabul edildikten sonra, ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar kaybetmemiş olmaları,

b) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile Türkiye’de silâh altına alınmamış olmaları,

c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Kanunda gösterilen döviz miktarını,
1) 38 yaş sınırı içinde bulunanların 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamaları,
2) 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanların veya başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadıkları için kapsamdan çıkartılanların, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamak,

ç) Ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar yurda kesin dönüş yapmamaları,

d) Ödemelerini ve temel askerlik eğitimlerini tamamlayıncaya kadar yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmek,

e)Temel askerlik eğitimine;
1) 38 yaş sınırı içinde başvuranların en geç 39 yaşını doldurdukları yılın en son celp döneminde (Ekim celbi),
2) 38 yaş sınırını aşanların ise en geç başvuru işlemini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde başlamak şartları aranır.


Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yabancı ülkede ne kadar ikamet etmem/meslek ve sanatımı icra etmem gerekiyor ?

      Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatınızı icra etmeniz gerekmektedir.

      Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için fiilen yurt dışında geçirilmesi gereken süreden sayılmaz. Yurt içinde geçirilen süre kadar daha, yabancı ülkede meslek ve sanatınızı icra etmeniz, yabancı ülkede bulunduğunuz süreyi 1095 güne tamamlamanız gerekmektedir.

Oturma veya çalışma iznine sahip olarak yabancı ülkede çalışıyorum. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için ne yapmam gerekiyor ?
      Her ne sebeple olursa olsun yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere; oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya herhangi bir meslek ya da sanatı icra ederek en az toplam 1095 gün süre ile yabancı ülkede fiilen meslek ve sanatınızı icra etmiş iseniz, temel askerlik eğitimini yapmak istediğiniz celp döneminden en az üç ay önce bölgesinde ikamet ettiğiniz Türk konsolosluğuna başvurmanız gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için hangi belgelerle nereye başvurmam gerekiyor?
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yükümlüler; aşağıdaki bilgi ve belgeleri ihtiva eden bir dilekçe ile bağlı bulundukları T.C. Konsolosluklarına başvururlar.

a) İşçiler için gerekli belgeler;
1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,
2) Çalıştığı işyerinin işvereni tarafından düzenlenmiş, çalışma tarihlerini ve sürelerini belirten ve fiilen en az toplam 1095 gün süre ile çalışmayı kanıtlayan belge,
3) Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alanların, bunu ödeyen makamlardan işsizlik sigortası aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,
4) Malûliyet yardımı alanların bunu ödeyen makamlardan malûliyet yardımı aldıkları tarih ve süreyi gösterir belge,
5) Eşi çalıştığı için işsizlik veya malûliyet yardımı alamayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,
6) Resmî kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, bu durumlarını, tarih ve süreyi gösterir belge,
7) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

b)İşverenler için gerekli belgeler;
1) Bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,
2) Bulunduğu yabancı ülkede, sorumluluğunda bulunan bir işyerini fiilen en az toplam 1095 gün süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge,
3) Bulunduğu yabancı ülke kanunlarına göre tanınan işyerinin niteliğini belirten belge,
4) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

c) Bir meslek veya sanatı icra edenler için gerekli belgeler;
1) Yabancı ülkenin resmî makamlarından alınmış toplamı en az üç yıl süreli oturma veya çalışma izin belgesi,
2) Bulundukları ülkede en az toplam 1095 gün süre ile fiilen bir meslek veya sanatı icra ettiklerini gösterir belge,
3) En az toplam 1095 gün süreyle fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.

ç) Gemi adamları için gerekli belgeler;
1) Donatan veya vekili tarafından yapılmış ve yabancı resmî mahallî makamlarca onaylanmış en az toplam 1095 gün süre ile fiilen gemi adamı olarak çalıştığına ilişkin hizmet akit belgesi sureti,
2) Yabancı ülke kanunlarına göre denizci kütüğü kaydı sureti,
3) Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti,
4) Gemi adamı cüzdanı sureti,
5) En az toplam 1095 gün süre ile fiilen yabancı ülkede bulunduklarını gösterir umuma mahsus pasaport.
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak isteyenler, durumlarını açıklığa kavuşturacak ve ispata yarayacak konsolosluklar tarafından talep edilen diğer belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum ve ilk taksiti ödedim. Kalan taksitlerimi nasıl ödemem gerekiyor ?
a. Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar. Ödemeler;
(1) Yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla,
(2) T.C. Merkez Bankasındaki Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesabındaki dövizlerden ödeme yapmak suretiyle yapılır. Yükümlüden başka birinin ödeme yapması halinde, ödeme yapan, dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılması için muhabir bankayı uyarır ve bu hususu dekont üzerinde kontrol eder, varsa eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlar.

Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta konsolosluk veya askerlik şubesi tarafından düzenlenmiş olan “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanır.
Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumludur.
Ödemenin yapılmasını müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. Ödemelere ait dekontların bir suretinin veya fotokopisinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi uygun bir hal tarzıdır.
b. 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurmayanlar ile başvurdukları halde, ödemelerini ya da temel askerlik eğitimini tamamlamadıkları gerekçesiyle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvurusu sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Bunlardan, dövizle askerlik hizmeti kapsamında daha önceden ödeme yapmış olanların ödemiş oldukları tutar, ödeyecekleri tutara mahsup edilir ve bunlar o kadar eksik ödeme yaparlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere ilk taksiti ödeyerek başvurdum, kalan borcumu en son ne zaman ödemem gerekiyor ?
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan 38 yaş sınırı içinde bulunanlar, 38 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihine kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.


Doğum yılı ödemenin tamamlanması gereken en son tarih
1968 31 ARALIK 2006
1969 31 ARALIK 2007
1970 31 ARALIK 2008
1971 31 ARALIK 2009

      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödemesini tamamlamadığı veya temel askerlik eğitimini yapmadığı için kapsamdan çıkartılanların, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasını başvuru sırasında peşin olarak ödemeleri gerekmektedir. Bunların, ödemelerini taksitle yapma talepleri kabul edilmez. Ancak, bunların daha önceden ödemiş oldukları tutar, ödeyecekleri tutara mahsup edilir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere ilk taksiti ödeyerek başvurdum. Kalan taksitlerimi 38 yaşımı doldurduğum yılın sonuna kadar ödeyemezsem ne olur ?
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 38 yaşını doldurduğu yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamayanlar, kapsamdan çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunlar, yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında döviz öderken nelere dikkat etmem gerekiyor ?
a. Ödemeler, yurt dışında T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen ve konsolosluklar tarafından bildirilecek muhabir bankalara, yurt içinde ise T.C. Merkez Bankası Şubelerine, konsolosluk veya askerlik şubelerinden alınacak “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” ile bizzat, kanunî yakını veya vekili aracılığıyla yapılmalıdır.
b. Yükümlüden başka birinin ödeme yapmak istemesi halinde, ödeme yapan, dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam ve eksiksiz olarak yazılması için muhabir bankayı uyarır ve bu hususu ödemeyi yapmasını müteakip dekont üzerinde kontrol etmeli ve eğer varsa eksiklik ve yanlışlıkların düzeltilmesini sağlamalıdır.
c. Ödeme sırasında banka tarafından düzenlenen dekonta “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi”ndeki bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olarak yükümlü veya ödemeyi yapan tarafından yazdırılması sağlanmalıdır.
ç. İlk ödemeyi müteakip dekontun bir nüshası konsolosluğa, diğer ödemelerde ise askerlik şubesine iletilmek üzere konsolosluğa veya doğrudan askerlik şubelerine gönderilir. Dekontların bir suretinin veya fotokopisinin kesin terhis işlemi yapılıncaya kadar muhafaza edilmesi uygun bir hal tarzıdır.
d. Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödenen dövizin, T.C. Merkez Bankasındaki Hazine adına açılacak özel döviz hesabına aktarılma işleminin sağlanmasından ve kimlik bilgilerindeki eksiklik veya yanlışlıkların düzelttirilmesinden yükümlüler sorumlu olduğu için ödemenin yapılması esnasında bu hususta dikkat edilmesi gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında taksitlerimi yurt içinde ödeme yapmak istiyorum. Ödemelerimi yurt içinde yapabilmek için ne gibi işlemler yapmam gerekmektedir ?
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere taksitle ödeme yaparak başvurduktan sonra, taksitlerini ya da bakiye borcunun tamamını yurt içinde ödemek isteyenler, en yakın askerlik şubesine müracaat ederler ve yurt dışındaki statülerini muhafaza ettiklerini pasaportları, oturma ve çalışma izin belgeleri ve varsa diğer belgeler ile birlikte belgelerler.
      Askerlik şubeleri yaptıkları inceleme sonucunda, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gerekli şartları taşımaya (oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek fiilen yurt dışında ikametine devam ettikleri, yurda kesin dönüş yapmadıkları, yükümlülüklerinin devamı süresince temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere bir takvim yılında toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde bulunmadıkları tespit edilenler için “Dövizle Askerlik Döviz Ödemesi Yapmak İçin Dekonta Yazılacak Bilgi Belgesi” tanzim eder ve yükümlülere verir.
      Yükümlüler, bu belgelerle birlikte T.C. Merkez Bankası şubelerine giderek ödemelerini yaparlar ve ödemelerine ait dekontu askerlik şubesine ulaştırırlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum ve 5.112 euro tutarında dövizin tamamını ödedim. Temel askerlik eğitimini en son ne zaman yapmam gerekiyor ?
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar, en geç 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar.

Doğum yılı temel askerlik eğitiminin yapılması gereken en son celp dönemi

1967 EKİM 2006
1968 EKİM 2007
1969 EKİM 2008
1970 EKİM 2009

      Doğum tarihleri hizasında belirtilen celp döneminde temel askerlik eğitimini yapmayanlar, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunların, tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemesi halinde, bulundukları yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri kaydıyla, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamaları gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 38 yaş sınırı içinde başvurdum ve 5.112 euro tutarında dövizin tamamını ödedim. 39 yaş içindeki celp dönemlerinden birinde temel askerlik eğitimini yapmazsam ne olur ?
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasının tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmayanlar, kapsamdan çıkartılarak durumlarına uygun askerlik işlemine tabi tutulurlar. Bunlar, tekrar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak istemeleri halinde, bulundukları yabancı ülkedeki statülerini muhafaza etmeleri kaydıyla, ödemelerini 7.668 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak zorundadırlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum, ancak temel askerlik eğitimini yapmak istediğim celp dönemini değiştirmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor ?
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için 38 yaş sınırı içinde başvuranlar, 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini 5.112 Euro veya karşılığı yabancı ülke parasına tamamlamak ve en geç 39 yaş içindeki celp dönemlerinin birinde temel askerlik eğitimini yapmak zorundadırlar. Bunlar, 39 yaş içindeki en son celp dönemini (Ekim celbi) aşmamak kaydıyla,

MSB ASKERALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI 06100 BAKANLIKLAR/ANKARA adresine veya
0.312.419.36.74-417.76.33 numaralı fakslara dilekçe gönderebilir ya da
0.312.402.34.16-402.34.17-402.34.47 numaralı telefonlarla irtibata geçebilirsiniz.

Arzu ettiğiniz takdirde, celp dönemine ilişkin talebinizi konsolosluğunuz veya askerlik şubesi aracılıyla da MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına iletebilirsiniz.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, 5.112 euro tutarında dövizi ödedim ve temel askerlik eğitimini tamamladım. Kesin terhis belgemi ne zaman ve nasıl alabilirim ?
      Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemenizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamlamanızı müteakip, kesin terhis belgeniz askerlik şubeniz tarafından tanzim edilerek onay için bağlı olduğu askerlik dairesi başkanlığına gönderilir. Askerlik dairesi başkanlığı, yaptığınız ödemelerin karşılığını, T.C. Merkez Bankası ödeme çizelgelerinden araştırır. Yaptığınız ödemelerin karşılığı T.C. Merkez Bankası ödeme çizelgelerinde bulunduğu takdirde, kesin terhis belgeniz onaylanarak askerlik şubenize iade edilir. Askerlik şubeniz kesin terhis belgenizin onaydan dönüşünü müteakip bir nüshasını adresinize gönderir, konsolosluğunuza da bilgi verir.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödemelerimi ve temel askerlik eğitimini tamamladığım için kesin terhisim yapıldı. Bundan sonra yapmam gereken hususlar nelerdir ?
      40 yaşınızı doldurduğunuz yılın sonuna kadar her yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında askerlik şubenize kimlik bilgilerinizi, adresinizi, telefon numarasını bildirir bir dilekçe ile başvurarak yedeklik yoklamanızı yaptırmanız gerekmektedir.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlananlar hangi durumlarda kapsamdan çıkartılırlar ?
      Aşağıda durumları belirtilen yükümlüler dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılırlar ve bunların askerlik hizmetleri, tâbi olacakları diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile tamamlattırılır.
1) Dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerini tamamlamış olsalar dahi; Kanunda ve Dövizle Askerlik Hizmetinin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadıkları halde, dövizle askerlik hizmetinden yararlandıkları daha sonra anlaşılanlar.
2) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere;
(a) 38 yaş sınırı içinde başvuranlardan her ne sebeple olursa olsun 38 yaşını doldurdukları yılın sonuna kadar ödemelerini tamamlamayanlar.
(b) 38 yaş sınırı içinde öngörülen dövizin tamamını ödemiş olsalar dahi, 39 yaşını doldurdukları yıl içindeki en son celp döneminde de temel askerlik eğitimini yapmayanlar.
3) 38 yaş sınırını aşanlardan başvuru işlemlerini tamamladıkları tarihi takip eden ilk iki celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamayanlar.
4) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanılmasına esas teşkil eden süre içinde ve dövizle askerlik hizmeti kapsamında yükümlülüklerinin devamı süresince;
a) Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenler,
b) Yabancı ülkelerde resmî görevle bulunanlar,
5) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için gereken yükümlülüklerinin devamı süresince;
a) Temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere, her takvim yılının toplam olarak yarısından fazlasını yurt içinde geçirenler,
b) Yurda kesin dönüş yapanlar,
c) Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için oluşturulması gereken şartları kaybedenler,
ç) Yabancı ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olsalar dahi meslek ve sanatlarını yurt içinde icra edenler.
      Dövizle askerlik hizmeti kapsamından (2)’nci fıkrada yazılı sebeplerden dolayı çıkartılanlar hariç olmak üzere, diğer sebeplerle kapsamdan çıkartılanlar, gereken şartları tekrar oluştursalar dahi, bir daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanamazlar, bunlar yurt içinde durumlarına uygun askerlik işlemine tâbi tutulurlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum. Türkiye’de altı ay kalırsam, kapsamdan çıkartılacağım söylendi. Altı ay olayını açıklar mısınız ?
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurduktan sonra, başvuru belgesinin konsolosluğunuz tarafından tanzim edildiği tarihten başlatılmak suretiyle, ödemelerinizi ve temel askerlik eğitiminizi tamamlayıncaya kadar (temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç olmak üzere) geçen süre içinde bir takvim yılında (1 Ocak-31 Aralık tarihleri arası) toplam olarak altı aydan fazla süre ile yurt içinde kaldığınız takdirde kapsamdan çıkartılırsınız.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvurdum, ancak konsolosluktaki celp listesinde ismim çıkmadı. Ne yapmam gerekiyor, temel askerlik eğitimini yapmak üzere Türkiye’ye gelebilir miyim ?
      Askerlik şubenizle veya MSB Askeralma Dairesi Başkanlığına ait 00.90.312. 402/34 16/17/47 numaralı telefonlarla irtibata geçmeniz ve alacağınız talimata göre hareket etmeniz uygun bir hal tarzıdır.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında temel askerlik eğitimini yapmak üzere Türkiye’ye gelirken yanımda neleri getirmem gerekiyor ?
      Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran yükümlüler, temel askerlik eğitimine sevklerini yaptırmak üzere aşağıdaki belgelerle birlikte Burdur Askerlik Şubesi Başkanlığına müracaat ederler.

Pasaport,
Nüfus cüzdanı,
Oturma veya çalışma izin belgesi pasaportunda mevcut olmayanlar oturma veya çalışma izin belgelerini,
Dövizle askerlik başvuru belgesi,
Birden fazla tabiiyetli olanlar, yabancı ülke pasaportunu veya kimlik kartını,
Gemi adamı statüsünde bulunanlar gemi adamı cüzdanını.
Temel askerlik eğitimini yapmak üzere sevki yapılanların tüm ihtiyaçları eğitim birliği tarafından karşılanmaktadır. Ancak, arzu edenler şahsi temizlik malzemelerini yanlarında getirebilirler.

Dövizle askerlik hizmeti kapsamında euro dışındaki ödenecek döviz miktarı nasıl belirleniyor ?
1) Ödemelere esas olacak döviz cins ve miktarı;
a) 38 yaş sınırı içinde bulunanlar için 5.112 Euro,
b) 38 yaş sınırını aşanlar için 7.668 Euro’dur.
2) Euro para birimini kullanmayan, ancak paraları konvertibl olan ülkelerde çalışan ve ücretlerini bu paralarla alan yükümlüler için bu para cinslerinin tespiti ile ödenecek peşin veya taksit miktarı Euro tutarının her malî yıl başındaki T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenmiş olan çapraz kur’a göre hesap edilecek karşılığı kadardır.
3) Paraları konvertibl olmayan ülkelerde çalışan yükümlüler için “(1) veya (2)”’nci bentte belirtilen esaslara göre belirlenen yabancı ülke parasıdır.

Kaynak: asal.msb.gov.trAskere gidecekler için temel bilgiler

1. Askere alınma, askerlik süresi ve sınavlar
Askere gidecekler için temel bilgiler       İlkokuldan öğretildiği gibi, her erkek Türk vatandaşı bu kutsal görevi yapmak zorundadır. Güzel ülkemizde askerlik 15 ay gibi bir süreç içerisinde yapılmaktadır. Üniversite bitiren gençlerimiz (ve orta yaşlılarımız) ise 6 ay asker ya da 12 ay asteğmen olarak askerlik yapma şansına, hakkına ve imkanına sahiptirler. Üniversite mezunu olanlar için (Açık öğretim dahil) kimlerin asteğmen, kimlerin er/erbaş olarak askerlik yapacağı, bir sınav sonucu belirlenmektedir. Aslında bu sınav hiçbir işe yaramamaktadır. Sınavda göstereceğiniz üstün çabanızı ileriye saklayın. Sınav yazılı olarak yapılıyor. Daha sonra bir doktor muayenesi :) ile karşılaşıyorsunuz. Muayene yaklaşık 5 saniye sürüyor. Gözlüğünüz varsa, komando olamıyorsunuz. Gözlüğü olmayan herkes bir komando adayıdır bunu unutmayın. Daha ne diyim yani :) Sınavdan yaklaşık 10 gün sonra sınav sonucunu öğreniyorsunuz. İşin iyi tarafı bu 10 günlük süre askerlikten sayılıyor. Sınav sonucunu aldığınızda düştüğünüz yeri de öğrenmiş oluyorsunuz. 15 ay askerlik yapacak olanlar, sınava girmedikleri için düştükleri yeri askerlik şubesinden aldıkları kağıtlarla öğreniyorlar. Her halükarda, kağıtlarınızı alır almaz size genelde en geç 48 saat içinde birliğinize teslim olmanız emredilir. Bu yüzden, hazırlıklarınızı ve vedalaşmalarınızı daha önceden ayarlayın.

2. Kışlaya gidiş
      Birliğinizin bulunduğu kente, kasabaya ya da dağ başına varıp zar zor kışlanın yolunu bulduktan sonra tıpış tıpış yaklaştığınızda, kapıdaki tecrübeli asker zaten sizin yeni gelen bir çaylak olduğunuzu gözünüzden anlar. Bir yanlışlık olmaması için "Ya falan kışla burası mı?" şeklinde bir doğrulama yapmayı ihmal etmeyin. İçeri girdiğinizde eski askerler size hoş geldin türünde sözler söyleyeceklerdir. (Bkz. Asker sözlüğü) Duruma göre davranın, enayi pozisyonuna düşmeyin, sigaralarınızı herkese dağıtmayın :)

3. Gerekli eşyalar listesi
# Nöbette asker       Akla hayale gelmeyecek kadar önemsiz şeyler, bazen çok gerekli olabiliyor. Sizler için hazırladığım :) bu listeyi kullanarak, dağ başında eşya aramayacağınızı umuyorum. Acemilik dönemi bitince zaten siz de tecrübeli bir asker olarak nelerin gerekli olduğunu kavrayacaksınız. Giyecekler: Acemilik dönemi, kış aylarına rastlıyorsa, gideceğiniz kenti de göz önünde bulundurarak, yanınıza kalın yeşil kazak, kaliteli eldiven, kalın siyah çoraplar, yünlü iç çamaşırları alın. Çoraplarınız siyah ve desensiz olmalıdır. İç çamaşırının beyaz yada yeşil olmak zorundadır. Kazağı içinize giyeceğinizden, yeşil/koyu yeşil olmasında fayda var. Seçildiğiniz sınıfa göre (piyade, denizci, vs.) acemilik süresi 30 ile 75 gün arası değiştiğinden, buna göre hazırlıklı olun. En uzun acemilik piyade, en kısa deniz ve ulaştırmadır.

# Traş takımı ve yedek jiletler
# Havlu (Hamam için bornoz getirmeyin :) büyük boy havlu kullanın)
# Sabun (Plastik sabunluk ile birlikte)
# Diş fırçası ve diş macunu
# Plastik şişede kolonya, bol miktarda kolonyalı mendil
# Deodorant
# Ayaklar için talk pudrası (Botlar ayakları kötü etkiler)
# İğne-iplik (Dikiş bilmeseniz de getirin, bilen bulunur, gerekli)
# Çengelli iğne (En az 20 tane getirin, lazım!)
# Kulak pamuğu
# Küçük el aynası
# Tırnak makası/çakı
# Cilt kremi (kış ayları için, yüzünüz ve elleriniz soğuktan çatlar)
# Tükenmez kalem (kalitesiz olanından alın, göz koyarlar)
# Plastik askı (2-3 adet)
# Siyah bot bağcığı (Yedek olarak götürün, bağcıklarınız çalınırsa lazım)
# Ayakkabı parlatıcı sünger
# Tuvalet kağıdı
# Elbise fırçası (Sert kıllı olanından, çamurları silmek için)
# Asma kilit
# Eşofman ve spor ayakkabısı (Ucuz biş eyler olsun, çalarlar Adidaslarınızı, spor ayakkabısı kışladan da genelde temin edilebilir, ille de götürmeniz gereken bir şey değil)
# Pijama/Eşofman
# Bere (Rengarenk olmasın, koyu renkli bi şey alın)
# Terlik (Plastik! Plaj terliği gibi bi şey alın)
# Uhu ya da benzeri yapıştırıcı
# Mektup zarfı/kağıdı
# Telefon kartı! (Bol bol alın, kışlada bulmanız çok zordur)

*Not : Son dönemlerden itibaren çoğu eşyayı kışla içerisinde bulabiliyorsunuz.(batı şehirleri için geçerlidir örn: İzmir, doğu için aynı şeyleri söyleyemeyiz)

B. ASKERİ YAŞAM
1. Askerlikte ilk gün
Acemi er      Genelde ilk gün sudan çıkmış balık gibi olur yeni gelenler. :) Ortama uymaya, dostlar edinmeye çalışın, asık suratlı olmayın. **ke **ke yapacağınıza göre bu işi, bari neşeli olarak yapın. -10 derecede eğitim yaparken bile, neşeli olun :) Koğuşta yatak seçimi size bırakılırsa ranzanın üst tarafını seçin. Faydasını görürsünüz. Dolabınızın kilitlenebilir olmasına özen gösterin. Eşyanızı ortada bırakmayın. Özellikle kep, palaska türü herkesin kullanabileceği eşyanıza sahip olun, kaptırırsanız bir daha bulamayabilirsiniz. Verilen üniformada sorun varsa, çekinmeden söyleyin. Özellikle botlar ayağınıza tam olmalıdır. Daha sonra acı çekersiniz, o botlarla bütün gün yürüyeceksiniz çünkü. Bol üniformadan zara gelmez, ama darsa hemen değiştirin.

2. Uyulması gereken kurallar - Kaçınılması gereken olaylar
# İçtimalara vaktinde gelmeye bakın.
# Etrafta komutan varken, dikkatli olun. En iyisi oradan uzaklaşın.
# ASLA gönüllü olmayın :)
# Yalakalık yapmayın.
# Angarya işlerden mümkün olduğunca kaytarın. Bu konuda istihbarat almak için çavuşlarla aranızı iyi tutun.
# Cüzdanınıza sahip çıkın.
# Özellikle ilk geldiğiniz gün, sizi keklemeye çalışan askerler olacaktır, uyanık durun.
# Gerektiğinde hemşeri ayağına yatın.

*Not : Son dönemlerde kışla çevresinde ve otogar civarlarında gözlerinden şehre yeni gelmiş bir asker olduğu belirlenen kişilere yaklaşan dolandırıcılar türemiştir.bu dolandırıcılar ben albayım,rütbeliyim,seni rahat ettiririm,seni habercim(postam) yaparım veya usta birliğini istediğin yere ayarlattırabilirim diye vaatlerde bulunarak er kişileri birçok kez dolandırdıkları saptanmıştır.Dikkatli olun,kesinlikle inanmayın..

3. Talim-Terbiye
      Eğitim olayı, birliğe göre değişse de temel bir eğitim veriyorlar. Bu eğitim, savaş eğitimi değil tabii, işin gösteri tarafı yani uygun adım rap rap yürümek, tüfekle hareketler yapmak, tören yürüyüşü, selam vb. konular. Komando olanlar savaş eğitimi de alıyorlar tabii :) Fakat sizler yinede eğitimleri ciddiye alınız.Unutmayın ki doğu birliğine düşüp keklik gibi avlanabilirsiniz.

4. Günlük çizelge
Tabii her birlikte, mevsime göre değişik olur bu çizelge, ama gene de fikir verir.
06:00 Kalk ve temizlik
06:30 Kahvaltı
07:00 Mıntıka temizliği
07:50 Sabah içtiması
08:00-12:00 Eğitim (Her saat başı 10 dakika mola verilir)
12.00-13:30 Öğle yemeği ve dinlenme
13:30 Öğle içtiması
13:30-16:30 Eğitim ve spor(Her saat başı 10 dakika mola)
16:30-19:00 Serbest zaman (Başka bir iş yoksa!)
19:00-19:30 Akşam yemeği
19:30-21:30 Komutanlık saati (Gece dersi yoksa serbest zaman)
21:30-22:00 Yat hazırlığı ve yat
      Duruma göre, günde 2 saat nöbet (gece veya gündüz) tutmanız gerekebilir bu durumda nöbet çizelgesinden nöbetinizi öğrenin. Gece nöbetiniz varsa sizi kaldırırlar zaten.

5. Asker sözlüğü
      Özellikle usta birliğine gidişinizde, etrafınızdakilerin konuştuklarını anlamayabilirsiniz. İşte sözlüğümüz :)
Ables : Bedava, beleş. Kişiler için de kullanılır. Ables çavuş, ables albay gibi.
Alt devre,çömez : 3 ay sonra gelen yeni asker grubu.
Baston : 5 alt devre.
Bölükçü : Bölük Komutanı.
Çarpılmak : Yakalanmak.
Çömçöm : 2 alt devre.
İçtima : Askerlerin yoklama için bir araya toplanması.
Kıdem basmak,t*şak basmak : Tecrübeli asker olmak.
Takla Atmak: Göze girmek için yapılan her şey
Kolluk vurmak(gezdirmek) : Nöbetçi onbaşı/çavuş olmak.
Mehtap : İzne gidilecek gün.
Serap : Acemi birliğinin biteceği gün.
Nefte : Kepe takılan, sınıfı belirten düğme benzeri yuvarlak.
Öz torun : 4 alt devre.
Pis (P.ç) Torun : 3 alt devre.
Şafak Karanlık : Askerliğin bitmesine çok var.
Şafak Doğan Güneş : Askerlik yarın bitiyor.
Şafak cart-curt : Askerliğin bitmesine çok az kaldı.
Taburcu : Tabur Komutanı.
Terör : (1) Sert komutan. (2) Teftiş günü.
Tın : Takmamak, umrunda olmamak. Örnek : Çok da Tın ! Tın diyorum !
Toprağım : Hemşerim.

C. DİĞER KONULAR
1. İzinler ve Cezalar
İzinler
Askere gidecekler için temel bilgiler       Askerlikteki her ay için 2 gün izniniz var. Yani 15 aylık bir askerin 30 6 aylık bir askerin 12 gün izni vardır. Genelde acemi eğitiminin sonunda 7 gün dağıtım izni kullanılır. (Bu izin toplam izninizden düşülür) Geriye kalan izin usta birliğinde bölük komutanına başvurularak kullanılabilir. Her 15 günde 1 defa (Bazı yerlerde haftada bir) çarşı izni verilir. Yani sabah kışladan çıkar, akşam da paşa paşa geri gelirsiniz. Çarşıda dikkat edeceğiniz şey, inzibatlara çarpılmamaktır. İzinden vaktinde gelmeye bakın. Eğer askerlik yaptığınız yerde aileniz/eşiniz varsa, evci iznine başvurabilirsiniz. Bu durumda her hafta sonu 2 gün evde kalabilme imkanınız olur. Usta birliğine giderken bu durumu aklınızda tutun, hafta sonları askerlik yapmamış olacaksınız. İmkanınız varsa bu işi yapın yani.
*Not : Evci izni kimi birliklerde verilmemekte yada sınırlı olarak verilmektedir.

Cezalar
      Dayak/Küfür gibi cezaları bir yana bırakırsak, kanuni cezalar şu şekilde oluyor : İzinsizlik, Hapis, Hapis/Geç Terhis. İzinsizlik durumunda, Çarşı/Evci izni iptal olur. Aylarca dışarı çıkamazsınız. Hapis, daha ciddi suçlarda verilen bir cezadır. Ancak ismine bakıp aldanmayın. Hapis cezası, ağır angarya olarak uygulanır. Bok dökmek, gübre taşımak, inşaat vb. gibi işler hapis cezası alanlara verilir. Eğer askeri mahkeme kararıyla hapis cezası alırsanız, hapiste geçen günler askerden sayılmaz ve geç terhis olursunuz.
Örnekler verecek olursak, çarşıdan geç dönmek izinsizlik,
Nöbette uyumak hapis,
Komutana bağırmak hapis/geç terhis gibi cezalara denk gelebilir. Ancak bu kesinlikle böyle olacak diye bişi yok, çarşıdan geç gelip hapis yiyebilirsiniz :)

2. Sıkça Sorulan Sorular
S: Acemi birliğine giderken ne kadar para götüreyim ? Döviz bozarlar mı ?
C: Çok

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

 • Ad Soyad:

 • Yorum:

 •  

  @name x

 • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.
  YAZARLAR Tümü
  HAVA DURUMU
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:

  ?Cumhurbaşkanı Kim Olsun İstersiniz

  NAMAZ VAKİTLERİ
  Görüntülemek istediğiniz ili seçiniz:
  EN ÇOK YORUMLANANLAR
  BUGÜN
  BU HAFTA
  BU AY
  SPOR TOTO SÜPER LİG
  Tür seçiniz:
  e-gazete
  KARİKATÜR
  SENDE YAZ
  Ziyaretçi Defteri

  Siz de yazmak istemez misiniz?

  ARŞİV
  Forex -->

  banner58

  banner46